Pandipieri

Nyasaye BerHet Pandipieri Project begon in 1979 in de sloppenwijken van Kisumu. Vanaf die tijd zijn er meer dan twintig verschillende programma’s binnen de gemeenschap opgezet.

De doelstellingen van de programma's binnen het Pandipieri Project zijn:

Enkele voorbeelden van de programma's: